İletişim Numaramız: 90 312- 472 74 76 (pbx)

İletişim Formu


    Teknopark Proje Yazılım ve Donanım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinizi, tüm gerekli tedbirleri alarak, açık ve meşru menfaatler çerçevesinde ve bu menfaatlerle sınırlı olacak şekilde, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında korunacağını, işleneceğini ve aktaracağımızı beyan ediyor; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek üzere hazırladığımız Kişisel Veriler Politikası’nı https://www.park.com.tr/kisisel-veriler-politikasi adresinde ilgi ve bilgilerinize sunuyoruz.
    Bu kapsamda aşağıda yer alan onay metnini imzalamadan önce https://www.park.com.tr/kisisel-veriler-politikasi adresinde yer alan Kişisel Veriler Politikası’nı okumanızı önemle rica ediyoruz.

    Şirketinizle paylaştığım kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, korunmasına ve aktarılmasına dair https://www.park.com.tr/kisisel-veriler-politikasi adresinde yer alan “Kişisel Veriler Politikası Metni”ni okudum. Bu çerçevede, şirketinizle paylaştığım kişisel verilerimin okumuş olduğum “Kişisel Veriler Politikası Metni”nde belirtilmiş olan hususlar kapsamında toplanmasını, işlenmesini, korunmasını ve aktarılmasını kabul ediyorum.